O čo ide?

Organizujeme týždenný intenzívny kurz na tému "Mathematics in Machine Learning". Kurz je určený pre hocikoho, kto spĺňa vedomostné prerekvizity a má záujem sa naučiť o najmodernejších optimalizačných metódach v Machine Learningu. Našim cieľom je poskytnúť účastníkom potrebné vedomostné zázemie na začatie vlastného výskumu v tejto oblasti.

Kedy?

Hlavná časť kurzu bude od 8. apríla (piatok) do 14. apríla (štvrtok). Plánujeme taktiež Research Hub - dobrovoľný prídavok 15.-17. apríla, v ktorom predstavíme možné výskumné projekty a začneme na nich po skupinkách pracovať.

Harmonogram je naplánovaný nasledovne:

DniČasy
8.-10.4. (piatok až nedeľa)9:00-12:00 a 14:00-17:00
11.-14.4. (pondelok až štvrtok)15:00-18:00
15.-17.4. (piatok až nedeľa)celý deň, podľa potreby
Presné časy sa ešte môžu posunúť o hodinu hore-dole podľa potreby.

Kde?

Celý kurz prebehne na FMFI UK, presné miestnosti upresníme včas.

Ako to bude prebiehať?

Kurz je rozdelený do desiatich trojhodinových blokov. Tieto bloky budú pozostávať z dvoch hodín prednášky a jednej hodiny cvičenia. Za týždeň prakticky absolvujeme celý semestrálny kurz.

Prednášky budú interaktívne a budú zamerané na vybudovanie silnej intuície ako aj pevných matematických základov.

Cvičenia budú veľmi rôznorodé. Budeme riešiť matematické problémy, dokazovať konvergencie rôznych algoritmov, ale aj navrhovať vlastné metódy, ktoré si následne aj naprogramujeme a otestujeme ich správanie.

Materiály ku kurzu budú dostupné vo forme slajdov a pravdepodobne aj vo forme videonahrávky. Slajdy budú v angličtine a prednášky aj cvičenia budú v slovenčine.

Celý kurz bude viesť bývalý študent FMFI a súčasný PhD. študent v Edinburghu Dominik Csiba.

O čom bude Research Hub?

V prípade záujmu plánujeme priamo nadviazať na kurz trojdňovým workshopom. Prvý deň predstavíme otvorené projekty v tejto oblasti. Účastníci sa následne rozdelia do skupiniek a priradia sa k projektom podľa svojho záujmu. Počas celého víkendu sa v týchto skupinkách budú snažiť poriadne pochopiť problematiku a pri troche šťastia ju aj rovno vyriešiť.

Cieľom tohto víkendu bude ukázať úťastníkom, ako vyzerá skutočný výskum a ponúknuť im možnosť krátkodobej alebo dlhodobej spolupráce na projekte, ktorý môže vyústiť v akademický článok.

Čo mám spraviť, aby som mohol/la prísť na kurz?

Na kurz je povinná registrácia, ktorá bude spustená 14. februára a bude bežať až do konca marca. Kurz nie je spoplatnený.

Mám otázku.

Ak máš otázku ohľadom kurzu alebo jeho organizácii, pošli mail na michalkopf@gmail.com alebo na cdominik@gmail.com.